Nasza wizja, misja, wartości, cele

Kultura firmy

Wizja

Wiodąca pozycja w światowym przemyśle, podnoszenie globalnego statusu chińskiego przemysłu ochrony roślin, tworzenie podatków i miejsc pracy dla społeczeństwa, zapewnienie pracownikom możliwości samorealizacji i materialnej podstawy szczęśliwego życia

Wartości

Zapewniamy opłacalne i bezpieczne produkty, tanie i wydajne usługi dzięki innowacjom produktowym i usługowym

Cele

Chinally promuje Chiny stworzone, Chinally promuje Chiny stworzone

Misja

Zapewnienie ilościowego i jakościowego bezpieczeństwa dostaw żywności dla ludzi